Kerken houden gezamenlijk startmoment actie Kerkbalans

vrijdag 6 januari 2023

Zoetermeerse kerken houden gezamenlijk startmoment Kerkbalans op 14 januari 2023 

De Protestantse Gemeente Zoetermeer en de Katholieke H. Nicolaasparochie starten op zaterdag 14 januari gezamenlijk de actie Kerkbalans. In Nederland gaan op die dag in totaal meer dan 2.000 kerken van start met hun lokale actie Kerkbalans. 

Het is de eerste keer na Corona dat de kerken in Zoetermeer de actie weer gezamenlijk starten. Ze doen dit met een inspirerende bijeenkomst voor vrijwilligers in het Parochieel Centrum De Kapelaan van de H. Nicolaaskerk aan het Nicolaasplein 2 te Zoetermeer. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het jaar. In Zoetermeer zijn in totaal zo'n 400 vrijwilligers betrokken. De brieven, waarin de kerken hun leden vragen om een bijdrage, bezorgen zij persoonlijk bij de mensen thuis. De actie loopt t/m 28 januari. 

De bijeenkomst op 14 januari begint om 11.00 uur. Na enkele korte toespraken en een muzikaal intermezzo zullen om 13.00 uur dominee Jan van der Wolf en pastoor Ad van der Helm de kerkklok van H. Nicolaaskerk in de Dorpsstraat luiden. Daarna zullen de klokken van alle kerken in Zoetermeer de start van de actie Kerkbalans ondersteunen. Vervolgens ontvangen de vrijwilligers de enveloppen die 
zij vanaf dat moment gaan bezorgen. Iedereen is van harte welkom.

Dominee Jan van der Wolf is predikant van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, Ad van der Helm is pastoor van de Katholieke H. Nicolaasparochie. Met de Actie Kerkbalans worden o.a. de salarissen van de geestelijken en het onderhoud van gebouwen betaald. 

Naar nieuwsoverzicht