Internationale Pinksterviering

vrijdag 19 mei 2023

Al langer was er binnen het pastoraal team de wens om in een viering alle talen en culturen die onze parochie rijk is te laten klinken, maar ook te tonen.
Op zondag 28 mei vieren we het Hoogfeest van Pinksteren.   De Heilige Geest werd uitgestort over de leerlingen van Jezus ‘en iedereen hoorde hen spreken in zijn eigen taal’.

Internationaal karakter

In de Pinkster viering van 11:00u zullen vele talen klinken. Indonesisch, Arabisch, Papiaments, Pools, Latijn en Nederlands zijn de talen die er onder andere te horen zullen zijn. Zichtbaar wordt de rijkdom van onze parochie in klederdracht uit de verschillende culturen en een offerande processie die naar Antilliaans gebruik begeleid wordt door een oogstdans. Gaven worden aangedragen voor Hospice, Voedselbank en zieke mensen in de parochie.

Vrijwilligers uit vele culturen

Deze viering kwam tot stand doordat een grote groep vrijwilligers uit al deze culturen een paar keer samen vorm gegeven hebben aan deze viering. Het idee was er, maar de uitvoering kwam vanuit deze groep geheel tot stand. Mooi om te zien en mee te maken dat vele talen, culturen en belevingswerelden één taal spraken. De taal van de liefde van God waarmee men aan de slag ging om deze viering tot stand te brengen. Ik ben hen dan ook veel dank verschuldigd voor hun inzet waardoor deze bijzondere viering tot stand is gekomen!

Van harte uitgenodigd

Bent u Nieuwsgierig geworden? Zondag 28 mei, 11:00u hoort u bijvoorbeeld de psalm in het Arabisch en een lezing in het Indonesisch.
Wij als voorbereidingsgroep hopen velen van u te mogen begroeten tijdens de viering, maar ook aansluitend in de Kapelaan waar de culturen ook nog geproefd kunnen worden in verschillende hapjes. 
 
Namens de voorbereidingsgroep,
Diaken Ronald van Berkel
 

Naar nieuwsoverzicht