Opgave voor intenties Kerkomroep vieringen

vrijdag 3 april 2020

Ondanks dat we nu niet fysiek met elkaar de eucharistie kunnen vieren kunnen we wel rechtstreeks luisteren naar de vieringen vanuit de Nicolaaskerk op woensdag- en zondagochtend via de Kerkomroep. Dit geldt ook voor de vieringen in de Goede week en met Pasen.
In genoemde vieringen worden net als altijd de opgegeven misintenties voorgelezen. Indien gewenst, kunt u een misintentie(s) doorgeven via ons contactformulier of info@hnpz.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende informatie in de mail te vermelden:

Kosten intentie

De kosten bedragen € 8,50 per intentie. (Slechts één (familie)naam per intentie, meerdere namen betekent meerdere intenties.)
Wilt u dit bedrag overmaken voordat de intentie wordt uitgesproken naar:
rekeningnummer NL70 INGB 00000 58512 t.n.v. Parochiebestuur H.Nicolaas graag o.v.v. 'intentie fam. ... datum...'

U kunt ook via Ideal online betalen bij doneren.

Tijdige opgave gewenst

Wilt u in acht nemen bij het opgeven van intenties dat het parochiebureau beperkt open is en de mailbox alleen tijdens openingstijden wordt gecontroleerd.

Indien u een intentie voor de woensdagviering wenst, geniet de voorkeur opgave uiterlijk maandag.
Voor de zondagviering graag uiterljk op woensdag er aan voorafgaand.

Alvast hartelijk dank namens het secretariaat van het Parochiebureau.

Naar nieuwsoverzicht