Impactrapport 2021 van Halte 2717

woensdag 9 februari 2022

De Nicolaasparochie is zowel financieel door fondsenwerving als met bemensing betrokken bij het Halte 2717 initiatief.

Wat is in het coronajaar 2021 de betekenis van het werk van Halte 2717 voor de kwetsbare bewoners van Buytenwegh geweest? In de afgelopen weken heeft een aantal  vrijwilligers zich samen met de buurtpastor over deze vraag gebogen. Met als resultaat een kloek impactrapport. Daarin wordt beschreven wat Halte 2717 met haar activiteiten hoopt te bereiken en in hoeverre dat in het afgelopen jaar is gelukt.

Naast de inloop is gekeken naar drie soorten activiteiten: (1) Het werk gericht op ouderen en mensen die zich eenzaam voelen (Bezoek & contactwerk, Senioren Actief en buurtmaaltijd); (2) Klushulp en sociaal maatschappelijke dienstverlening; (3) Zingeving (schrijfcafé, druppelgesprekken over levensvragen, individueel pastoraat). Het impactrapport laat zien dat het werk van Halte 2717 zonder meer waardevol is. Vooral de eenzaamheidsbestrijding scoort hoog, zeker nu de coronapandemie de sociale contacten zo belemmert. Ook de klushulp en de sociaal maatschappelijke dienstverlening vallen in de smaak bij de kwetsbare bewoners van Buytenwegh. 

Wat betreft de activiteiten rond zingeving springt vooral de waardering voor het individueel pastoraat in het oog. Het luisterend oor van de pastor wordt zeer op prijs gesteld. Uit het impactrapport blijkt ook dat de andere maatschappelijke organisaties in Buytenwegh het werk van Halte 2717 zeer waarderen. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Het lukt niet goed om mensen met een niet-westerse achtergrond bij het werk van Halte 2717 te betrekken. Dat kan beter. Ook op het gebied van communicatie zijn er tekortkomingen. Op deze punten hoopt Halte 2717 de komende maanden stappen voorwaarts te kunnen zetten.

Meer weten over het impactrapport? Neem dan contact op met de buurtpastor (buurtpastor@halte2717.nl) of raadpleeg het rapport op de nieuwspagina van www.halte2717.nl    .

Naar nieuwsoverzicht