Huidige protocol blijft van kracht

zondag 19 juli 2020

Op vrijdag 10 juli 2020 is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd door de Nederlandse bisschoppen. Vanuit de H. Nicolaasparochie is besloten om voorlopig geen wijzigingen door te voeren voor wat betreft de koren, het sacrament van de doop, 1e H. Communie en het Vormsel. De huidige maatregelen van de parochie blijven in ieder geval tot 1 september 2020 van kracht. 

Tevens blijven we het zojuist ingestelde reserveringssysteem voor alle vieringen in de parochie gebruiken. Dus vooraf telefonisch reserveren via het parochiebureau of reserveren via www.meevieren.nl/nicolaasparochiezoetermeer is noodzakelijk. Vieren in de gebouwen op anderhalve meter afstand van elkaar blijft van kracht. Om teleurstellingen aan de deur te voorkomen dat mensen niet meer de kerk in kunnen als de maximale capaciteit van het gebouw is bereikt, blijven we het huidige reserveringssysteem gebruiken. Dit zal in ieder geval tot 1 september 2020 van kracht blijven. 

Voor alle vragen omtrent de Corona maatregelen in de parochie over bijvoorbeeld het vieren van de sacramenten kan contact worden opgenomen met het parochiebureau via info@hnpz.nl. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is of nieuwe maatregelen worden doorgevoerd dan wordt dit op deze website gepubliceerd.

Naar nieuwsoverzicht