Gesprekavond voor koren en zangers/zangeressen

maandag 30 mei 2022

Nu we samen vieren in de Nicolaaskerk, is er voor veel enthousiaste koorzangers het een en ander veranderd. Ook hebben koren lang niet mogen zingen ivm de coronarestricties.

Niet elk koor is na de coronatijd weer opgestart. Sommigen koorzangers zijn lid geworden van een ander koor, anderen willen misschien toch nog graag zingen, maar hebben de stap nog niet gemaakt.

Zingen en muziek maken een belangrijk onderdeel uit van onze vieringen. Daar willen we zoveel mogelijk parochianen bij betrekken. Daarom willen we alle (oud-)koren, (oud-)koorleden en andere belangstellenden graag uitnodigen om hierover met elkaar in gesprek te gaan en samen te bekijken op welke wijze ieder, die dat graag doet, weer kan gaan zingen binnen onze parochie.

We nodigen u daarom van harte uit op dinsdagavond 7 juni om 19.30 uur in De Kapelaan.

We hebben uitnodigingen gestuurd naar de bij ons bekende adressen. Ook als u geen uitnodiging gehad heeft, bent u van harte welkom.

Naar nieuwsoverzicht