Feestelijke uitreiking Nicolaaspenningen

maandag 14 september 2020

Op zondag 13 september 2020 heeft de traditionele startzondag van de Nicolaasparochie plaats gevonden. Met de startzondag gaat een nieuw kerkelijk seizoen van start. In de afgelopen jaren kwam de gehele parochie samen in de Nicolaaskerk voor een feestelijke viering. Vanwege de corona maatregelen was dat dit jaar helaas niet mogelijk. 

Toch is er op gepaste wijze een feestelijke startzondag gehouden. Pastoor Van der Bie heeft via een internetverbinding de startzondag geopend en een pastorale brief voor alle parochianen voorgelezen. In de Nicolaaskerk zijn dit jaar aan maar liefst drie vrijwilligers de Nicolaaspenning uitgereikt, als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor de parochie.

Truus Bogaers

Truus Bogaers heeft 34 jaar lang tal van werkzaamheden verricht voor de parochie. Zij richtte in 1987 de kindercrèche op en nam het initiatief tot de Kerst-in, samen met leden van de PCI. Daarnaast was ze actief bij de Voedselbank, achtereenvolgens in Meerzicht en in het vicariaat Nicolaas. Gedurende vele jaren coördineerde zij de wachttelefoon, was betrokken bij het project voor jongerenopvang en was bestuurslid van Solide die zich bezighoudt met zorg en nazorg voor de toenmalige delinquenten in de gevangenis. Ook was ze jarenlang gastvrouw op het parochiebureau en verrichtte huishoudelijke taken op de pastorie. Ook ondersteunde ze cliënten van de PCI, samen met haar echtgenoot.

Martien van Oosten

Martien van Oosten heeft ook de Nicolaaspenning ontvangen. Hij is rond 1987 betrokken geraakt bij de Vincentiusvereniging en daar vele jaren voorzitter van geweest. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad bij het ontstaan van het Schuurtje van Vincentius. Hij was een belangrijke steunpilaar bij het verkopen en innemen van spullen, en droeg hij de zorg voor de financiële afwikkeling. Ook was hij betrokken bij de groep die parochianen halen en brengen naar de kerk. Inmiddels doet hij dit al weer 25 jaar. Sinds 1985 is hij collectant in de Nicolaaskerk, vanaf 1995 is hij voorzitter van het collectantencollege, wat dit jaar 60 jaar bestaat. Vanaf april 2012 is hij actief bij de Voedselbank. Vanaf 2018 is Martien een van de teamleden die zich wekelijks bezighoudt met het groenonderhoud van de begraafplaats achter de kerk. Ook coördineert hij met zijn vrouw Thea al 15 jaar het vouwen en rondbrengen van Nicolaas Nu.   

Peter Santbergen

Peter Santbergen is sinds 2004 beheerder van de Taborkerk in Noordhove. In datzelfde jaar werd hij voorzitter van het vicariaatbestuur en was hij lid van het parochiebestuur. Hij is zeer actief bij de Voedselbank Haaglanden, eerst bij het uitdeelpunt in de Tabor en na de verhuizing naar de Ichtuskerk is Peter degene die de aanvragen van de cliënten beoordeelt en de ICT verzorgt. Ook is Peter koster van de Tabor en lector. Vanaf het eerste moment dat er in het parochiebestuur gesproken werd over een nieuw parochiemagazine NicolaasNu is Peter hier nauw bij betrokken geweest. Als vormgever, eindredacteur en motor achter het tijdig binnen krijgen van kopij. Door zijn inbreng en visie is deze maand het eerste nummer van de nieuwe NicolaasNu verschenen in een nieuw formaat, met een nieuwe lay-out en is hij coach van de nieuwe redactie. Vanaf 2008 heeft Peter twee termijnen volgemaakt als algemeen coördinator van het Vicariaatberaad Tabor.  

De lijst van activiteiten van deze vrijwilligers is te lang om volledig te zijn en daar blijkt duidelijk zeer veelzijdige en betrokken vrijwilligsers uit. Vanzelfsprekend is het Parochiebestuur en Pastoraal Team zeer blij met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de parochie. Zonder al die vrijwilligers is het niet mogelijk de parochie draaiend te houden.

Meer informatie over de Nicolaaspenning en de vrijwilligers die hem recentelijk ontvingen vind u hier.

Naar nieuwsoverzicht