De 2e Verdieping gaat de politiek in

vrijdag 28 juni 2024

In het najaar biedt de 2e Verdieping weer een drietal avonden aan rond een actueel thema. Dat wordt dit keer ‘de democratie in gevaar’.

Er is oorlog in Europa, er zijn politieke verschuivingen in Nederland en de stembusuitslag in Zoetermeer geeft te denken. Hoe kijken we naar deze ontwikkelingen? Hoe beïnvloeden deze ons denken en doen? Om het heel groot én persoonlijk te zeggen: Ben je bereid te sterven voor de democratie? Elke avond heeft een eigen perspectief, met aansprekende gasten. Natuurlijk gaan we ook met elkaar in gesprek.

De bijeenkomsten zullen plaastvinden op dinsdag 1 oktober, 22 oktober en 12 november. Aanvullende informatie per bijeenkomst volgt op de website van de parochie en van de 2e Verdieping.
 
De bijbelavonden (iedere vierde woensdag van de maand) sluiten zich bij het thema aan. Op de agenda staan teksten rond wet- en regelgeving, samenlevingsvormen en de ‘politiek’ van Jezus.
 
De Tweede Verdieping bood het afgelopen voorjaar voor het eerst een thematische drieslag.  Armoede was toen het thema: een solidariteitsmaaltijd, een oecumenische gespreksavond en een debatavond.

De bijeenkomsten vinden plaats in De Kapelaan en staan open voor alle Zoetermeerders. Ze zijn gratis toegankelijk.

Opgave is gewenst (per email).
Bezoek ook de website van de 2e Verdieping.

Naar nieuwsoverzicht