Beloken Pasen - gemeenschapsochtend

zondag 7 april 2024

Terugkomdag Doopsel

Vanmorgen was voor en na de viering van 11u in de Nicolaaskerk veel te doen. Voor de viering hadden pastor Adri Kortekaas en diaken Ronald van Berkel een ontmoeting met ouders waarvan het afgelopen jaar een kindje is gedoopt. Een mooi gesprek waarna uiteindelijk de doop schelpen van hun kinderen werden overhandigd. Ouders en de kinderen bleven bij de schelpjesviering, de eucharistie viering die muzikaal verzorgd werd door het koor Incanto. Na deze inspirerende viering werd koffie gedronken in parochieel centrum de Kapelaan, waarbij beschuit met muisjes werd geserveerd vanwege de dopelingen van het afgelopen jaar.

Paaskaars verloting

Ook vond de verloting van de paaskaars van 2023 plaats. Een van de jonge parochianen trok uit de lootjes een lot. De gelukkige winnaar is inmiddels geïnformeerd. De opbrengst van deze verloting was voor de Vastenactie. Een mooie gemeenschap ochtend op beloken Pasen.

Naar nieuwsoverzicht