Armoede hoofdthema Nicolaas.leert in 2024

dinsdag 9 januari 2024

In het eerste kwartaal van 2024 staat armoede centraal als thema van de activiteiten van Nicolaas.leert . Aanleiding hiervoor is de toenemende armoede in Nederland en dus ook in Zoetermeer. Bestaanszekerheid en het vertrouwen van de burger in de politiek stonden ook centraal bij de jongste verkiezingen voor de Tweede Kamer.

We willen armoede bespreekbaar maken. Met parochianen, maar zeker ook in bredere kring.
We willen als parochie naar buiten treden, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en betrokkenheid tonen.

Op drie avonden zal er hiervoor aandacht zijn. Uitgebreidere informatie volgt. Noteer in ieder geval alvast de data in uw agenda:

28 februari 2024: maaltijdavond rond armoede, in samenwerking met de voedselbank;
13 maart 2024: oecumenische bijeenkomst rond deze thematiek;
17 april 2024: maatschappelijke debatavond, met vertegenwoordigers uit de politiek.

Naar nieuwsoverzicht