Veilige werkplek: Gedragscode en VOG

 

Het Parochiebestuur hecht er grote waarde aan dat alle beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers zich prettig en veilig voelen binnen onze Parochie in een sfeer, behorende bij die van een Parochie. Integer gedrag is hierbij van groot belang. In dat kader heeft de Parochie in 2012 een gedragscode ontwikkeld en vastgesteld waarmee het Parochiebestuur duidelijkheid wil scheppen over de richtlijnen/normen en waarden van de Parochie. Deze Gedragscode is verkrijgbaar bij de algemeen coördinator en hier te downloaden.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Daarnaast vragen wij met ingang van 2014 aan beroepskrachten, bepaalde vrijwilligers en stagiaires om, voor aanvang van hun werkzaamheden in onze Parochie, een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Als onderdeel van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland met de VOG aan bij een brede maatschappelijke tendens om goede waarborgen te geven voor de omgang met (jonge) mensen, mensen in kwetsbare situaties, omgang met vertrouwelijke gegevens, met geld en/of met goederen. Het bestuur onderschrijft dit belang.

Het kunnen overleggen van een VOG door aangeduide groepen is nu een voorwaarde om in onze Parochie bepaalde werkzaamheden te kunnen doen. Bij aanvang zal ook een (vrijwilligers)overeenkomst worden opgesteld. De algemeen coördinatoren van de wijkkerken dragen zorg voor de uitvoering hiervan. De VOG wordt gezamenlijk aangevraagd en de eventuele kosten van een VOG kunnen worden gedeclareerd bij de parochie. In  de documenten 'VOG brief nieuwe vrijwilliger' plus de bijlage treft u meer uitleg aan over de VOG. En ook vindt u hier het Aanvraagformulier alsmede de Vrijwilligersovereenkomst.

Heeft u nog vragen over de aanvraagprocedure VOG of andere vragen over vrijwilligerswerk, neemt u dan even contact op met het parochiebureau. Wij helpen u graag verder.