Pastorale School


De Pastorale School is onderdeel van de afdeling pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam, waar onze parochie onder valt. De school biedt scholing en toerusting voor vrijwilligers, die werkzaam zijn in parochies en andere pastorale instellingen van het Bisdom.

De Pastorale School biedt vrijwilligers de kennis en de vaardigheden aan om hun taak in parochies en andere vormen van pastoraat* op een goede, verantwoorde manier en met enthousiasme te doen.
[* Andere vormen van pastoraat kunnen bijvoorbeeld zijn: ziekenhuispastoraat, migrantenpastoraat, studentenpastoraat of aanvullende pastorale instellingen zoals het Pastoraat Oude Wijken.]

De opleiding

De opleiding kent leerroutes van een of meer modules. Een module is een afgeronde leseenheid van maximaal vijf bijeenkomsten van 2 ½ uur.

Voor het actuele cursusaanbod verwijzen wij u naar de site van het Bisdom.

Interesse? 

Indien u interesse heeft in een specifieke module of modulereeks, dan dient u dit eerst aan te geven bij de coördinator van de Pastorale School binnen onze parochie, mevrouw Vooijs. U kunt dan een berichtje sturen aan vrijwilligers@hnpz.nl, graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer en uw huidige/toekomstige vrijwilligerstaak binnen de parochie.

Nog geen vrijwilliger?

Ook als u overweegt vrijwilligerswerk te gaan doen bij ons, dan bent u van harte uitgenodigd om aan deze cursus mee te doen. Weet u nog niet wat voor soort vrijwilligerswerk u zou willen doen?  Kijk dan ook eens bij Vacatures.

banner-pastorale_school.png

Cursus "Vrijwilliger in de Kerk"


Regelmatig biedt de Pastorale School van het Bisdom Rotterdam de cursus 'Vrijwilliger in de kerk' aan. Samen met de docent wordt er inzicht verkregen in eigen verlangens en motivatie om vrijwilliger te zijn of te worden in de Kerk en de verwachtingen daarin.

De taakvelden "catechese, liturgie, diaconie, pastoraat en kerkopbouw worden aangestipt en er wordt ingegaan op de professionele houding van de vrijwilliger en het spanningsveld tussen eigen wensen en verwachtingen en die van de beroepskrachten en de geloofsgemeenschap. Er wordt ook ingegaan op het grote belang van de missionaire kerk en de toekomstige ontwikkelingen in Bisdommen, die ook een groter beroep doen op de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van Parochies en de rol van vrijwilligers daarin.

Toerusting

Vrijwilligerswerk is een hele kunst en veronderstelt kennis en vaardigheden. In het vrijwilligersbeleid van de Parochie is toerusting van de vrijwilliger dan ook een belangrijk speerpunt. De cursus "Vrijwilliger in de Kerk" is een basismodule. Benodigd om de vervolg modules in de onderscheiden taakvelden te mogen volgen.

Voor wie?

Voor een ieder die overweegt vrijwilliger te worden in onze parochie en zich daar eerst meer in wil verdiepen. De module is de basis voor alle vervolg modules van de Pastorale School en is geschikt voor iedere vrijwilliger, die al vrijwilligerswerk verricht in de parochie. Wilt u zich meer verdiepen en/of bent u benieuwd naar de andere werkvelden? Meldt u dan aan. 

Kosten

De kosten van de module neemt de parochie voor zijn rekening. Dit wordt u aangeboden door het Parochiebestuur en het Pastoraal Team.

Aanmelding

U kunt zich alleen opgeven via Ineke Vooijs, vrijwilligers@hnpz.nl. Mevrouw Vooijs is coördinator Pastorale School voor de H. Nicolaasparochie en tevens HR adviseur voor het Parochiebestuur.