Vrijwilligersorganisatie


De parochie is een vrijwilligersorganisatie. De vieringen, de kerken, de activiteiten etc. kunnen niet zonder vrijwilligers plaatsvinden. Alleen het pastoraal team en vier medewerkers zijn allen parttime in dienst van de parochie. Het bestuur, de vicariaatberaden, de coördinatoren, de koren, misdienaars en kosters. Allen zijn vrijwilligers.

Onbetaald, maar onbetaalbaar!


Onze parochie kent ca. 400 vrijwilligers en als we de koorleden en parochiebladlopers daar nog bij tellen komen we aan ca 600 vrijwilligers. Een dat getal wijzigt zich elke dag. Uw financiele steun gaat dan ook met name naar personele en huisvestingskosten en materiaal voor de kerken en de vieringen. Alle overige uren is inzet van vrijwilligers, die onbetaald hun werk doen.

Vrijwilligers zijn dus voor ons onbetaald, maar onbetaalbaar!

Zonder hen zou de parochie niet kunnen draaien.
Als dank voor hun inzet wordt jaarlijks een Vrijwilligersfeest georganiseerd.

Wilt u meer weten over hoe de parochie is georganiseerd? Klik dan hier: Organisatie

Of wilt u een indruk krijgen wat voor vrijwilligerswerk er allemaal in een parochie plaats vindt? Neem dan eens een kijkje in ons themanummer over vrijwilligers van ons parochieblad NicolaasNu: Themanummer Vrijwilliger