Vrijwilliger zijn is leuk!


Vrijwilligers vormen de kracht van onze organisatie. Zonder hen, zou de parochie niet kunnen bestaan. Iedere taak, hoe groot of klein ook, is van essentieel belang. Een grote groep mensen draait al jaren mee in onze parochie. Dat zegt iets over hun loyaliteit, maar ook over onze gemeenschap. Een hechte gemeenschap, waar men een inspirerende en prettige werkomgeving vindt. Waar men betrokken is bij elkaar en bij anderen, die dit nodig hebben. Waar in gezamenlijkheid hard wordt gewerkt en waar natuurlijk de gezelligheid niet wordt vergeten.

We hebben veel vrijwilligers nodig in de wijken, in projecten, in de kerken, op het parochiebureau en in het Parochieel Centrum. Vele handen maken licht werk!

Vindt u het leuk om voor korte of langere tijd actief te zijn als vrijwilliger, kom dan eens praten op het Parochiebureau. Of praat u eens met leden van het Pastoresteam, met leden van een vicariaatberaad of andere vrijwilligers in één van onze kerken. U bent van harte welkom!

Wilt u meer weten of zich aanmelden?

Veilig werken

Wij streven ook naar een veilige werkomgeving voor onze medewerkers, onze vrijwilligers maar ook stagiaires en bezoekers moeten zich prettig en veilig voelen binnen onze parochie. Wilt u meer weten hierover klik dan hier o.a. voor meer informatie over onze Gedragscode en de VOG (Verklaring omtrent Gedrag).

button vrijwilligers.png


vk Folder Vrijwilligerswerk.png