Vieringen
 

De vermelde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Bijzondere vieringen

In onze parochie worden er regelmatig speciale vieringen georganiseerd.

  • Taizé vieringen
    Iedere 4e zondagavond van de maand in de Wijngaard
  • Ouderenviering
    Maandelijks bij diverse instellingen en in onze eigen kerken
  • Vesperviering
    Iedere dinsdagavond in de Genesareth 

Kijkt u voor een actueel overzicht bij de betreffende maand.

Kerkopenstellingen

Een half uur voor aanvang van een viering is de kerk geopend. Op sommige dagen is de kerk opengesteld voor stil gebed. Raadpleeg voor meer informatie het actuele maandoverzicht met Vieringen, onder voorbehoud van wijzigingen.


Vervoer

Sommige wijkkerken maken gebruik van een vervoersdienst bij met name ouderenvieringen. Ook zijn er vrijwilligers, die als chauffeur optreden voor mensen die slecht ter been zijn. Wilt u hier gebruik van maken, stuurt u dan even een berichtje naar info@hnpz.nl of vraagt u er naar in de desbetreffende kerk.


Routebeschrijving

Hier treft u een Routebeschrijving aan naar de kerken, ons parochieel centrum en het parochiebureau.


Crèche en Kinderwoorddienst

Bij sommige kerken wordt een Crèche en Kinderwoorddienst gehouden. In het actuele maandoverzicht met Vieringen staat vermeld wanneer deze mogelijkheid er is. In de Nicolaaskerk is er op de eerste en derde zondag crèche en altijd als het koor Incanto zingt.