Actuele informatie Kerkomroep vieringen

Voorlopig zullen onze kerken dicht blijven t/m 13 juni 2020 naar aanleiding van de besluiten van de overheid.

Iedere woensdag is er een stille mis om 9:00 uur (zonder muziek en publiek) via Kerkomroep te beluisteren.
Iedere zondag is er een besloten eucharistieviering om 11.00 uur (zonder publiek) via Kerkomroep te beluisteren. 

Verder zijn er voor de dagen dat er geen eucharistieviering te volgen is via kerkomroep geluidsopnamen beschikbaar zijn van Woord en Gebedvieringen, ingesproken door pastoraal werker Ella Feijen. Zie hiervoor Online Vieren.

Zie ook de Vieringenagenda.

Met ingang van 14 juni 2020 zullen de woensdag- en zondagvieringen weer in beperkte mate (maximaal 30 personen) publiek zijn. Als u deze viering wilt bijwonen, dan dient u hiervoor een plekje te reserveren. Zie ook Opstarten liturgievieringen

Missaaltjes Kerkomroep vieringen

Om actief mee te kunnen lezen / mee te kunnen doen vanuit huis, treft u hieronder de verschillende missaaltjes aan voor bijzondere vieringen in de Goede Week, met Pasen en de zondagse vieringen.
Een en ander onder voorbehoud van wijzigingen.

Vieringen juni

Vieringen mei