Vincentiusvereniging

Locatie: Plesmanstraat 7-8

 

't Schuurtje verbonden met de H.Nicolaas

Velen van u hebben er ongetwijfeld rondgelopen, rondgesnuffeld, iets gebracht of iets gekocht: Kringloop 't Schuurtje van Vincentius. De Vincentiusvereniging is altijd letterlijk nauw verbonden geweest met de H.Nicolaaskerk en is ontstaan naast de kerk in oude Parochiehuis 'De Gouden Leeuw'. Doordat dit huis werd gesloopt en ruimte werd gemaakt voor nieuwbouw en omdat ook de ruimten niet meer toereikend was bvoor de vele meubels en goederen, is het bestuur van Vincentius op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.

Verhuizing

In 2013 werd er verhuisd naar de Storkstraat 5. Ook hier wisten velen ons te vinden. Deze nieuwe ruimte bleek echter te klein. Gelukkig viel het oog op een geschikter pand, dat tegen gunstige voorwaarden kon worden gehuurd. Ondanks de korte periode dat de Storkstraat in gebruik was, werd er opnieuw verhuisd.

Het pand aan de Plesmanstraat is ruimer en lichter. Zo is er meer ruimte voor de meubels en boeken. De kledingafdeling is uitgebreid met baby- en kinderkleding en nu voorzien van een paskamer. Er is een groot aanbod van huishoudelijke zaken, boeken, CD's en DVD's, meubels, lampen, kleding en audioapparatuur. Ook is er een gezellige koffiehoek waar u voor een gering bedrag kunt genieten van een kopje koffie, thee of soep. De opbrengst blijft uiteraard ten goede komen aan het sociale werk van de Vincentiusvereniging.

Inname goederen

Voor verkoop geschikte goederen (niet kapot, schoon en niet al te ouderwets) kunnen worden ingebracht tijdens de verkoopdagen en elke maandagmiddag. Ook oud papier is dan welkom. Zaken die te groot zijn om zelf te brengen kunnen worden opgehaald.

Verkoop van artikelen

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand is 't Schuurtje geopend en kunnen er spullen worden gebracht maar ook gekocht. Er is van alles te koop: huishoudelijke artikelen, boeken, meubelen, lampen, kleding, religieuze artikelen, snuisterijen en audioapparatuur met toebehoren.

Met de opbrengst goed werk doen

Met de opbrengst van de verkoop van artikelen worden er diverse activiteiten georganiseerd met name gericht op ouderen en hulpbehoevenden.

Zo zijn er ouderenbezoeken, ziekenbezoeken, soosmiddagen voor ouderen, speciale Kerst- en Mariavieringen in de Nicolaaskerk, de jaarlijkse ziekenzalving en kerstattenties voor langdurig zieken. Maar ook steun in materiele en financiële zin aan de minder draagkrachtigen in Zoetermeer. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren. Ook wordt er ondersteuning gegeven aan projecten van Vincentiusverenigingen in India en Slowakije, steun aan de Voedselbank, steun aan een uit Zoetermeer afkomstige pastoor in de Filippijnen, steun aan vele projecten in noodlijdende gebieden, steun bij rampen, ondersteuning van kledingprojecten in Roemenië en Polen. Kortom, wij doen veel goed werk.

logo_vincentiusvereniging_zoetermeer.jpgKom eens langs!


Heeft u spullen over die geschikt zijn voor de verkoop en wilt u ons daarmee helpen?  Of heeft u zelf iets nodig en steunt u ons daarmee financieel? Kom eens langs op 1 van onze verkoopdagen.

U bent van harte welkom!

Openingstijden verkoop

Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand
van 8.00 – 16.00 uur 

Wanner kan ik spullen brengen

  • Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand
    van 9.00 – 15.00 uur 
  • Iedere maandagmiddag
    van 13.30 - 16.00 uur

Kan ik spullen laten ophalen?

Ja, grote spullen die u zelf niet kunt vervoeren kunnen worden opgehaald.

T: 06 344 590 02

T: 079 331 08 26