Nicolaasproject Oosterheem - Binden en verbinden


Het Nicolaasproject Oosterheem is een sociaal project van de katholieke kerk in Zoetermeer, de H. Nicolaasparochie, dat in 2012 is gestart ten behoeve van de wijk Oosterheem. De Nicolaasparochie wilde geen kerk bouwen in het nieuwe Oosterheem, maar wel als bruggenbouwer aanwezig zijn in deze nieuwe groeiende wijk waar veel nieuwe mensen bij elkaar komen, die elkaar nog niet kennen. 'Binden en verbinden' werd het motto van dit project, dat verschillende activiteiten jaarlijks organiseert met diverse vrijwilligers. Het doel van dit project is het tegen gaan van eenzaamheid in de samenleving en gemeenschap opbouwen. Het project heeft een heel open karakter.

Iedereen is welkom

Het Nicolaasproject Oosterheem en al haar vrijwilligers (waarvan verschillende uit Oosterheem) doen dit werk vanuit hun katholieke achtergrond. Dit betekent juist ook dat mensen met een andere levensbeschouwing van harte welkom zijn. God maakt geen onderscheid tussen mensen, dus dat doen wij als Nicolaasproject Oosterheem ook niet. Onze activiteiten staan voor iedereen open. 

Organisatie en vrijwilligers

Projectleider van het Nicolaasproject Oosterheem is pastor-diaken Walther Burgering. Hij wordt ondersteund door stagiaires (wisselend) en een Kerngroep, bestaande uit Oosterhemers, die verschillende activiteiten van het Nicolaasproject Oosterheem leiden of begeleiden. Een keer per maand vergaderen zij over de voortgang van het Nicolaasproject. Het totale project valt onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van de H. Nicolaasparochie Zoetermeer. Voor alle vrijwilligers, die actief zijn binnen het kader van de Nicolaasparochie, geldt dat zij zich dienen te houden aan de Gedragscode van de Nicolaasparochie en afhankelijk van bepaalde activiteiten, is soms ook een VOG vereist. 

Samenwerking

Het Nicolaasproject Oosterheem staat niet alleen, maar werkt zoveel en zo goed mogelijk samen met andere projecten en instanties die betekenis hebben voor de wijk zoals Perron28 en het WZH. Heeft u zin en tijd om actief te worden in één van de (sub)projecten? Neem gerust contact op met Walther Burgering via w.burgering@hnpz.nl of 06-29.562.865

Activiteiten


Het Nicolaasproject Oosterheem kent verschillende deelprojecten die vragen om ondersteuning en begeleiding van verschillende vrijwilligers. Hieronder staat een opsomming van de verschillende activiteiten

Koffietent

Iedere woensdag schenken we koffie en thee in 'onze huiskamer' bij Perron 28 aan de Maasstroom 28. Contact en gastvrijheid staat hoog in het vaandel. Iedereen is welkom en als schenker zorgen vrijwilligers ervoor dat mensen zich op hun gemak voelen en graag weer terugkomen. Iedere woensdagochtend tussen 10.15 en 12.00 uur. Elke week is er een creatieve workshop of een lezing. Zie de Agenda voor actuele informatie.

Zuid-Amerikaanse ontmoetingsmaaltijd

Iedere maand wordt er een Zuid-Amerikaanse maaltijd georganiseerd in het WZH, waar mensen elkaar ontmoeten en lekker samen eten.

Maatje-voor-een-praatje

Je eenzaam voelen omdat je niemand hebt met wie je je verhaal kunt of wilt delen, kan iedereen overkomen. Hoe jong of hoe oud je ook bent, of je vrouw bent of man, of je arm bent of rijk. In het deelproject 'Maatje voor een praatje' vinden we een maatje voor mensen die zich regelmatig eenzaam voelen en die zo nu en dan behoefte hebben aan een luisterend oor, aan wat aandacht en begrip voor hun vragen en gevoelens.