Sacrament van de ziekenzalving


Wie ernstig ziek is of stervende, heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp en de genade van de Heilige Geest geven aan de zieke.
Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving het H. Oliesel genoemd. Dat heeft de bijklank van het denken aan de dood, maar de ziekenzalving wordt niet exclusief aan stervenden toegediend. Aan mensen die bijzonder zwak zijn kan zij ook worden toegediend, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een levensbedreigende ziekte.

Het sacrament van de ziekenzalving geeft jou als zieke de genade van de heilige Geest. Het geeft hulp en steun tot heil en schenkt hoop en vertrouwen op God, tegen de angst voor ziekte en dood. De kracht van het sacrament helpt je het lijden te dragen of te bestrijden.

Jezus zelf geeft de opdracht om hulp en aandacht te besteden aan de zieken. Het sacrament van de ziekenzalving is door hem ingesteld. In de brief van Jakobus is te lezen dat de zieke met olie moet worden gezalfd met het doel dat hij wordt gered. Het sacrament kanworden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is.

Voor wie en wanneer?
Aan ernstig zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen, kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiebureau voor het maken van een afspraak met de pastor. Indien er sprake is van een zeer dringende situatie kunt u ook ons noodtelefoonnummer bellen, dat buiten openingstijden altijd bereikbaar is.

Wat gebeurt er?
Het sacrament van de ziekenzalving kent een aantal vaste elementen:

  • de biecht of bezinning;
  • de zalving, waarbij de pastor met gewijde olie bij de ernstig zieke of stervende op voorhoofd en beide handen een kruisteken maakt;
  • de zegen met handoplegging en
  • de uitreiking van de H. Communie.

Het toekennen van het sacrament is voorbehouden aan priesters.

Meer informatie