Heilig Vormsel van kinderen


Het sacrament van het heilig Vormsel is de bevestiging van de doop en van de Eerste Heilige Communie. Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel horen bij elkaar: als je alledrie de sacramenten hebt ontvangen ben je volwaardig lid van de katholieke Kerk.

Het Vormsel richt zich op jongeren die zijn gegroeid naar een leeftijd waarop zij meer voor zichzelf kunnen spreken en verantwoordelijkheid willen dragen. De vormeling zegt 'ja' tegen de gelovige weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

In het Vormsel ontvang je door handoplegging de gaven van de heilige Geest, waardoor je wordt gesterkt in jouw geloof en een opdracht in je leven krijgt. Tevens word je gezalfd als bekrachtiging van het verbond tussen jou en Christus. Jouw band met Jezus wordt zo bezegeld en jouw christelijke initiatie voltooid. 

Samen met ouders op weg

Ouders willen al het goede aan hun kinderen doorgeven. Zo ook hun geloofsovertuiging. Hoe doe je dat? Hoe ga je om met levensvragen van je kind? In het Vormselproject gaan we samen met de ouders en hun kind in op thema's zoals Bidden, Jezus, H.Geest, bij de kerk horen, geloof en Vertrouwen.

Wat omvat het project?

  • Er zijn tien bijeenkomsten voor de vormelingen waarin we praten, bidden en zingen rond diverse thema's.
  • Voor de ouders organiseren we twee contactavonden. En in november een informatie-avond.
  • De jongeren ontvangen een mooi vormgegeven werkboek 'In Vuur en Vlam'.
  • In mei dient de bisschop of één van zijn vicarissen het Heilig Vormsel toe tijdens een viering in de H.Nicolaaskerk. 

Nog geen Eerste Heilige Communie gedaan?

Jongeren, die nog geen Eerste Heilige Communie hebben gedaan, krijgen een extra avond voorbereiding over het sacrament van de Eucharistie en doen hun Eerste Heilige Communie tijdens de Vormselviering. Van belang is dat u dit bij aanmelding aangeeft.  

Hoe kan ik mijn kind (of mezelf) aanmelden?Vormsel.jpg


Ieder jaar gaat in januari het Vormselproject van start. De jongeren uit groep 8 en de brugklas, die ingeschreven staan bij de parochie, krijgen meestal in oktober een uitnodigingsbrief om aan de voorbereiding van het H. Vormsel deel te nemen.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zelf contact opnemen met het Parochiebureau om uw kind aan te melden.

Planning

In november wordt meestal de informatieavond gepland. En in januari gaan de diverse bijeenkomsten van start. De Vormselviering wordt in overleg met de bisschop gepland en vindt ieder jaar plaats in de tijd na Pasen. Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop van Rotterdam, Mgr. J.H.J. van den Hende of één van zijn vicarissen. 

Wat kost het?Vuurenvlam.png

Van de deelnemers aan het vormsel wordt een bijdrage gevraagd van €35,00 (tarief 2019). Dit is all in, dus inclusief het Vormselboek, activiteiten en foto's.

Aanmelden?

Voor algemene vragen over het Vormsel kunt u zich richten tot diaken Van Berkel:

T: 079-3163044 (parochiebureau)
E: r.vanberkel@hnpz.nl

U kunt zich aanmelden via vormsel@hnpz.nl of via het Aanmeldformulier Vormsel.

Waar vind ik nog meer informatie?