Huwelijk


God roept de mens tot liefde. De Bijbel begint niet voor niets met de schepping van man en vrouw naar Gods beeld en gelijkenis. Volgens de Bijbel zijn man en vrouw voor elkaar geschapen. Ze willen met elkaar een verbond sluiten voor de rest van hun leven. Het sacrament van het huwelijk geeft hieraan vorm.

Het sacrament is een unieke roeping voor ons mensen. De belofte die wij uitspreken geeft uitdrukking aan onze liefde voor elkaar, onze vrij gekozen trouw, tot op de dag van de dood. Deze belofte doen we ten overstaan van de gemeenschap en een kerkelijk ambtsdrager. We geven elkaar ons ja-woord, om op deze manier te worden verbonden door God, en te delen in Zijn alles dragende liefde, wetende 'dat wat God heeft verbonden, een mens niet zal scheiden'.

Het sacrament van het huwelijk wordt toegediend door een priester of een diaken.

Voor wie?

Afhankelijk van hoe je in het katholiek geloof staat en hoe je levenssituatie is, zijn er verschillende routes naar het kerkelijk huwelijk. Als je nooit (meer) in de kerk komt, is dit geen belemmering om te trouwen. Eén van beide partners dient wel katholiek te zijn of te worden; de andere spreekt uit de christelijke opvoeding van eventuele kinderen niet in de weg te staan.

Als er sprake is van een eerder gesloten katholiek huwelijk van een van beide partners is een gesprek met een pastor noodzakelijk om de mogelijkheden voor een kerkelijk huwelijk te onderzoeken.

Huwelijk, een liefdesverbintenis

 

kerkbank.jpgTrouwen is in deze tijd niet vanzelfsprekend. De meeste koppels die voor samenwonen en samenleven kiezen, zetten niet de stap naar een formeel huwelijk, laat staan dat ze voor de kerk willen trouwen.

Hoe denk jij daarover? Wat is voor jou de waarde van een huwelijksverbintenis, in je verwachting ervan of uit eigen ervaring? 

In de bijbel is te lezen, hoe Jezus te gast is op een bruiloft.
In onderling gesprek en met beeld en muziek gaan we ons in dat verhaal verdiepen, en zoeken we naar aanknopingspunten met ons eigen leven.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een lid van het pastoraal team over dit onderwerp of wilt u zich aanmelden?

Hoe aan te melden?

Kiest u voor een kerkelijk huwelijk, dan kunt u contact opnemen met het Parochiebureau via het Contactformulier en een gesprek aanvragen met pastor Van Vliet of pastoor Van der Bie. 

Wat kost het?

Een kerkelijk huwelijk kost geld. De pastor heeft enkele voorbereidende gesprekken met u, de kerk wordt voor u, uw familie en vrienden gereserveerd, er is een koster en een koor beschikbaar en u kunt eventueel uw huwelijksboekje (in zwart/wit) laten drukken door het Parochiebureau. Hier vindt u onze actuele tarieven: Tarieven.

Meer informatie?