Eerste Heilige Communie van kinderen


Het sacrament van de Eerste Heilige Communie (EHC) is, na de doop, de volgende stap op de geloofsweg van een kind. Zit uw kind in groep 4 of 5 of is het al 7 jaar, dan kan hij/zij worden aangemeld voor zijn/haar Eerste Heilige Communie.

Samen met ouders op weg

Ouders willen al het goede aan hun kinderen doorgeven. Zo ook hun geloofsovertuiging. Hoe doe je dat? Hoe ga je om met levensvragen van je kind? In het EHC project gaan we samen met de ouders en hun kind in op thema's zoals Bidden, Jezus, Delen en Vertrouwen.

Wat omvat het project?

  • Er zijn acht bijeenkomsten voor de kinderen waarin we knutselen, praten, bidden en zingen rond diverse thema's, waarvan 6 voorbereidende bijeenkomsten op de viering.
  • Voor de ouders organiseren we twee verdiepingsavonden
  • De kinderen ontvangen het mooi geïllustreerd en vormgegeven werkboek 'Blijf dit doen' 
  • In de lente vieren we het Feest van de Heilige Communie in prachtige vieringen  in onze kerken.
De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie vindt ieder jaar plaats in een eucharistieviering op een zondag in het voorjaar. In principe worden deze vieringen in alle wijkkerken gehouden, maar daar geldt wel een minimum deelname voor.
 

Is uw kind nog niet gedoopt?

Ook wanneer uw kind nog niet is gedoopt, maar waarvan een van de ouders wel katholiek is, kan het aangemeld worden voor de Eerste Heilige Communie. Deze kinderen worden gedurende de voorbereiding vooraf gedoopt. We doen dat in een gezamenlijke doopviering waarbij alle ouders en kinderen worden uitgenodigd.  

Wat kost het?

Er wordt aan de ouders een bijdrage van €17,50 gevraagd. Alle kinderen krijgen hiervoor een werkboek, dat zij na afloop mee naar huis mogen nemen.

Meer informatie?

  • www.katholiek.nl
  • www.bisdomrotterdam.nl

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?de tafel staat klaar.JPG


Ieder jaar gaat in januari het EHC project van start. U kunt uw kind hiervoor aanmelden tot halverwege december. U kunt een mail sturen aan de werkgroep in uw eigen wijkkerk, maar u kunt ook het Aanmeldformulier gebruiken. 

Iedere wijkkerk heeft een eigen werkgroep Eerste Heilige Communie. Bij de contactpersoon of via het parochiebureau kunnen uw kinderen aangemeld worden:

Doortocht 
Michel Hogendoorn mjghogendoorn@ziggo.nl
Genesareth 

Truus van Druten en

Jacqueline Berghuijs

van.druten@ziggo.nl of berghuijsjy@gmail.com
Nicolaaskerk 
Hanny Albers albersbrok@live.nl
Tabor 
Helma Santbergen helma@adigestroom.nl
Wijngaard 
Rob de Pauw r.depauw@casema.nl

Voor algemene vragen over de Eerste Heilige Communie en aanmelding kunt u zich richten tot pastor Van Vliet:
T: 079-3163044 (parochiebureau)
E: info@hnpz.nl / c.vanvliet@hnpz.nl