Eerste Heilige Communie van kinderen


Het sacrament van de Eerste Heilige Communie (EHC) is, na de doop, de volgende stap op de geloofsweg van een kind. Zit uw kind in groep 4 of 5 of is het al 7 jaar, dan kan hij/zij worden aangemeld voor zijn/haar Eerste Heilige Communie.

Samen met ouders op weg

Ouders willen al het goede aan hun kinderen doorgeven. Zo ook hun geloofsovertuiging. Hoe doe je dat? Hoe ga je om met levensvragen van je kind? In het EHC project gaan we samen met de ouders en hun kind in op thema's zoals Bidden, Jezus, Delen en Vertrouwen.

Wat omvat het project?

  • Er zijn acht bijeenkomsten voor de kinderen waarin we knutselen, praten, bidden en zingen rond diverse thema's, waarvan 6 voorbereidende bijeenkomsten op de viering.
  • Voor de ouders organiseren we twee verdiepingsavonden
  • De kinderen ontvangen het mooi geïllustreerd en vormgegeven werkboek 'Blijf dit doen' 
  • In de lente vieren we het Feest van de Heilige Communie in een prachtige viering.
De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie vindt ieder jaar plaats in een eucharistieviering op een zondag in het voorjaar. Deze viering wordt in de H.Nicolaaskerk gehouden.
 

Is uw kind nog niet gedoopt?

Ook wanneer uw kind nog niet is gedoopt, maar waarvan een van de ouders wel katholiek is, kan het aangemeld worden voor de Eerste Heilige Communie. Deze kinderen worden gedurende de voorbereiding vooraf gedoopt. We doen dat in een gezamenlijke doopviering waarbij alle ouders en kinderen worden uitgenodigd.  

Wat kost het?

Er wordt aan de ouders een bijdrage van €20,- gevraagd. Alle kinderen krijgen hiervoor een werkboek, dat zij na afloop mee naar huis mogen nemen.

Meer informatie?

  • www.katholiek.nl
  • www.bisdomrotterdam.nl

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?de tafel staat klaar.JPG


Ieder jaar gaat in januari het EHC project van start. U kunt uw kind hiervoor aanmelden tot halverwege december. U kunt een mail sturen aan communie@hnpz.nl of het Aanmeldformulier gebruiken. 

De parochie heeft een eigen werkgroep Eerste Heilige Communie. De vrijwilligers van deze werkgroep bereiden in samenwerking met het pastorale team de kinderen voor. De bijeenkomsten zijn in het Parochieel Centrum De Kapelaan aan het Nicolaasplein 2. Bij grote aantallen communicanten zullen we hen over verschillende voorbereidingsgroepen verdelen. U hoort daar meer over op de eerste ouderavond.


Voor algemene vragen over de Eerste Heilige Communie en aanmelding kunt u zich richten tot pastoraal werker Ella Feijen. 


T: 079-3163044 (parochiebureau)
E: communie@hnpz.nl / e.feijen@hnpz.nl