Liturgisch jaar: Laurentiusjaar

2014-2015-2016


Na het Jaar van het Geloof en het Jaar van Daden van Liefde, wil het bisdom Rotterdam in de periode november 2014 tot en met februari 2016 heel bijzonder stil staan bij de patroonheilige van het bisdom, de heilige Laurentius.

In het leven van de heilige diaken Laurentius komen geloof en daden van liefde op inspirerende wijze bij elkaar. Aandacht in heel het bisdom voor de heilige diaken Laurentius zal een goede voorbereiding zijn op het 60-jarige jubileum van het bisdom, dat in 2016 zal worden gevierd.