Kloosterweekendkloosterweekend abdij.png


De parochie organiseert jaarlijks kloosterweekenden, waarin onder begeleiding van een pastor met een groep een klooster wordt bezocht. Gebed, meditatie, bezinning en ontmoeting staan bij deze weekenden centraal.

Meestal is er een kloosterweekend in april en een weekend in oktober.

Kloosterlingen proberen in hun dagelijkse ritme het tijdelijke met het eeuwige te verbinden, door 'in het moment' te gaan staan. Ze nemen de tijd om met aandacht te leven. Een weekend lang voegen wij ons op bescheiden wijze in dit ritme met onderling gesprek, spel, film, een wandeling enz. en door deel te nemen aan de gebedstijden. Er is ook ruimte voor 'eigen tijd'.

Het ritme van het klooster

We volgen het ritme van het klooster aan de hand van het getijdengebed. Daarnaast gaan we op zoek naar wat ons in verbondenheid tegemoet komt: in ons leven, onze relaties, onze geschiedenis, onze God. We gaan een weekend in met ruimte voor gebed, liturgie en bezinning, met elkaar, met de zusters en alleen.

Alle parochianen kunnen zich opgeven voor een kloosterweekend en u kunt zich aanmelden via het parochiebureau info@hnpz.nl.

Pastor Feijen vergezelt de groep en kunt u ook benaderen voor meer informatie, e.feijen@hnpz.nl.

In het mededelingenblad verschijnen regelmatig aankondigingen. Zie de homepage.