Kerktoetreding


Ieder jaar is er een groep van jongeren, volwassenen of senioren die graag katholiek willen worden. Zij worden kerktoetreders genoemd. Hen wordt een voorbereidende cursus aangeboden die meestal duurt van half oktober tot Pinksteren. Met gespreksavonden over de Bijbel, de geloofsbelijdenis, de zeven sacramenten en het christelijke leven bereiden zij zich gezamenlijk onder leiding van een pastor voor op het Doopsel, het Vormsel en de Eerste Heilige Communie. Het pastoraal team is graag bereid met u hierover te spreken.

U kunt een berichtje sturen via het Contactformulier aan het Parochiebureau met uw volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum en vermeldt daarbij dat u zich wilt opgeven voor de kerktoetrederscursus. Pastoor Jaap van der Bie of pastor Van Vliet neemt dan contact met u op.