Katholieke Alphacursus van start


Donderdag 6 oktober 2016 is de katholieke Alphacursus gestart aan het Parochieel Centrum 'De Kapelaan'. Na een half jaar voorbereiding heeft de Nicolaasparochie een cursusgroep van 20 deelnemers bij elkaar om te starten. Deze cursisten krijgen in twee blokken de hoofdlijnen van het christelijk geloof te horen in aansprekende inleidingen. Bijzonder voor Zoetermeer is dat alle pastores van het pastoraal team van de Nicolaasparochie, aangevuld met theologe Willien van Wieringen, de inleidingen over de meest belangrijke items van het geloof verzorgen.

Geloofsontwikkeling

Initiatiefnemers Fons van der Linden en Marijke Duijkers zijn al enkele jaren vertrouwd met de Alphacursus. Pastoor Jaap van der Bie vormt samen met hen het Alphateam, dat logistiek en inhoud begeleidt. Het enthousiasme in de parochie is groot. Mensen in deze verwarrende tijd willen graag samen op zoek naar een begin van antwoorden op de grote vragen van het leven. De Alphacursus heeft hiervoor een concept ontwikkeld, waar we gretig gebruik van maken.

Samen eten, samen luisteren én samen in gesprek gaan over verschillende thema's van geloof en leven, blijkt ook in Zoetermeer aan een behoefte te voldoen. Als parochie zijn we blij dat we hiermee mogen werken om meer mensen in aanraking te brengen met het mooie, inspirerende en hoopgevende dat ons katholiek geloof in zich heeft. Daarom zijn we als pastoraal team hierin ook actief. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we leren van elkaar en groeien in onze geloofsontwikkeling."

Samen eten, luisteren en praten..
en een bezoek van de Bisschop

De Alphacursus is een cursus, waarbinnen ook kennisoverdracht centraal staat. Tegenwoordig blijken steeds minder mensen kennis van zaken te hebben over de inhoud van het katholieke geloof. Daarom wordt er veel aandacht geschonken aan vragen als: 

  • Wat is de zin van het leven?
  • Wat komt er na de dood?
  • Wie is Jezus?
  • Wie is God?
  • Wat staat er in de Bijbel?
  • Bidden, waarom en hoe? 

Na de eerste zes avonden, waarin samen wordt gegeten, geluisterd en onderling gesproken over de inhoud van de lezingen, zal op 21 januari 2017 de bisschop van het bisdom Rotterdam, Mgr. J. van den Hende, een inleiding geven over 'de dag van de Heilige Geest'. Daarna zullen de cursisten nog vier avonden aangeboden krijgen om zo de katholieke Alphacursus te kunnen afmaken.

Na afloop zal bekeken worden of deze cursus jaarlijks wordt aangeboden. Wilt u meer weten? Stuurt u dan een berichtje aan Pastoor Jaap van der Bie via j.vanderbie@hnpz.nl of bel even met het parochiebureau.

 

Alpha cursus 1e les okt2016.jpg

Eerste avond Alphacursus 2016
in 'De Kapelaan'.