Biddend op weg naar Pasen

 

De veertig dagen voor Pasen zijn voor de kerk van alle eeuwen een tijd van bezinning en gebed. Veertig slaat terug op het aantal dagen dat Jezus in de woestijn was voor zijn bediening begon. Elia reist veertig dagen door de woestijn. Mozes bracht er veertig jaar (!) door. Telkens als in de bijbel het getal veertig genoemd wordt weten we dat er daarna wat bijzonders gebeuren zal. 

Bidden bij de start van de dag

Jaarlijks wordt op elke werkdag tijdens de veertig-dagen-tijd samen gebeden in een kerk, vaak in oecumenisch verband. Het begint op aswoensdag, iedere werkdag van 7.00 uur tot 7.30 uur en duurt t/m Goede Vrijdag. Jong en oud is daarbij welkom. 

Tijdens dit half uur wordt er een kaars aangestoken, zingen we een lied, lezen we het evangelie en lezen uit een psalm of lezing. We bidden, zijn dankbaar, en bidden voor de wereld, de nabije samenleving en voor onze dierbaren. We bidden ook het Onze Vader en wensen elkaar de vrede van de Heer.

Conversatiegebed

Iedere werkdag is er een thema, maar er is ook ruimte voor het delen van gedachten en te luisteren naar elkaar. We bidden in de stijl van het conversatiegebed. Iedereen is vrij te bidden zoals hij/zij dat wil, hardop of in zichzelf.

Psalmen en lezingen bij de 40-dagentijd


Wie liever thuis bidt, kan dat ook. In 2018 worden de volgende psalmen / lezingen ter hand genomen.

1e week: 14 t/m 16 februari 2018

2e week: 19 t/m 23 februari 2018 

3e week: 26 febr. t/m 2 maart 2018

4e week: 5 t/m 9 maart 2018

5e week: 12 t/m 16 maart 2018

6e week: 19 t/m 23 maart 2018

7e week: 26 t/m 29 maart 2018