Bezinning

 

Er zijn vele momenten in een week, in een maand maar ook in een liturgisch jaar waar we even tot bezinning willen komen. Hier volgen enkele teksten over Pasen. Wat zegt dit verhaal ons? Hoe gebruiken we het in ons leven? 

Veertigdagentijd of Vastentijd en Aswoensdag

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, ook wel de Vastentijd genoemd. Het is een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. Dat vraagt om inkeer en bezinning, om geestelijke concentratie op de grote geheimen van het geloof. Verschillende vormen van onthouding kunnen helpen die concentratie te vergroten. Bovendien wordt daarmee ook solidariteit tot uitdrukking gebracht met hen die gebukt gaan onder de zwaarte van het leven. Het beoefenen van soberheid maakt ruimte vrij om relaties te herstellen met God, met anderen en met de schepping. Zo is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt om werk te maken van naastenliefde en diaconie en zich te bezinnen op de gelovige motieven hiervoor.

Met name in de Veertigdagentijd worden veel diaconale activiteiten georganiseerd. Daarmee levert het een bijdrage aan het zichtbaar maken van de Kerk als netwerk van liefde. Zie ook Verbinden.

Ook wordt er in de 40-dagen vaak gezamenlijk gebeden 'biddend op weg naar Pasen' wordt al enkele jaren georganiseerd op iedere werkdag in de vastentijd (van aswoensdag tot goede vrijdag). Voor een actueel overzicht in de paastijd kijkt u op Activiteiten agenda

Uitleg van pastoor Flohr: Veertigdagentijd

Kruiswegmeditatie

Een uitleg over de kruisweg vind u hier: Kruiswegmeditatie

Pasen

Bijbeltekst over Pasen.

Als u vragen heeft of eens met een geestelijke wilt praten, stuurt u dan een berichtje naar één van onze pastores, zie Pastoraal team.