Projectgroep NicolaasStraks


De projectgroep NicolaasStraks heeft in maart 2018 opdracht gekregen van het pastoresteam en parochiebestuur om het veranderingstraject van de parochie naar september 2019 te begeleiden. Het hele proces wordt in feite uitgevoerd via verschillende werkgroepen, die gecoördineerd worden door deze projectgroep.

Deze groep bestaat uit:

 • Bernadet Albers (zelfstandig gevestigd adviseur, voorzitter),
 • Marijke du Burck (parochiaan, secretaris)
 • Matthé Vermeulen (parochiaan, vice-voorzitter parochiebestuur, gebedsleider),
 • Jan Waaijer (parochiaan, oud-burgemeester van Zoetermeer),
 • Willien van Wieringen (parochiaan, dirigent Incanto, communicatie).

De projectgroep coördineert de werkgroepen die het samen-werken gestalte gaan geven. Verder verzamelt zij alle reacties en neemt deze mee in het proces. Jan Waaijer is de woordvoerder, zowel binnen als namens de parochie.

Nieuwsbrief

Verder zal de projectgroep een Nieuwsbrief NicolaasStraks uit gaan geven, die via de mail wordt verspreid. Indien u hier ook op geabonneerd wenst te zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via Nicolaasnieuws@hnpz.nl. Uw gegevens worden alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt. Alleen wie zich opgeeft, ontvangt de brief. Uitschrijven kan op elk gewenst moment.

Voor contact met de projectgroep of met een van de leden daarvan, kunt u mailen naar projectgroep@hnpz.nl.


Aanmelding werkgroepen

Het hele proces wordt in feite uitgevoerd via verschillende werkgroepen, die gecoördineerd worden door de projectgroep. Wilt u meedoen in een werkgroep? Meldt u dan in de maand juni aan via projectgroep@hnpz.nl, met opgave van de werkgroep waarin u zou willen meedoen.

De volgende werkgroepen zijn actief:

 • Samen-Vieren (liturgie),
 • Liturgie Anders,
 • Koren,
 • Gebedsleiders,
 • Kerkvervoer,
 • Catechese en sacramentenvoorbereiding,
 • Oecumene,
 • Jongeren,
 • Scholen,
 • Bezoekgroep,
 • Diaconie,
 • Maatschappelijke betrokkenheid,
 • Bestemming kerkgebouwen,
 • Versterking (missionaire mogelijkheden via kwaliteiten en talenten van de vicariaten),
 • Behoud waardevolle activiteiten (wat zijn de dierbaarste activiteiten, wat kan hun plek worden?),
 • Financiën

Bernadet Albers.png   

  Bernadet Albers

Marijke du Burck.png  

 Marijke du Burck

Jan Waaijer.png

 Jan Waaijer

Matthé Vermeulen .png

 Matthé Vermeulen

Willien van Wieringen.png 

Willien van Wieringen