Samen werken aan de toekomst

 

Update november 2019

 

Op 6 juli 2019 heeft de projectgroep NicolaasStraks zijn advies gepresenteerd aan de parochianen en aan het bestuur. De projectgroep is nadien opgeheven.

Tijdens de startdagviering in september 2019 heeft pastoor Van der Bie namens het parochiebestuur aangegeven aan de slag te gaan met het advies, dat de projectgroep NicolaasStraks heeft neergelegd. Er zullen nader onderzoeken nodig zijn op de haalbaarheid van enkele ideeën. In november 2019 is er een voorgenomen besluit aan de bisschop gestuurd, besproken met de vicariaatberaden en gepresenteerd aan parochianen in drie bijeenkomsten.

Het voorgenomen besluit van het bestuur is hier te downloaden: Op weg naar 2025 BESLUIT 21112019.pdf

Vragen?


Heeft u vragen over dit traject, over de voortgang? Neemt u dan contact op met pastoor Jaap van der Bie via het parochiebureau of j.vanderbie@hnpz.nl

 


Samen werken aan de toekomst

 

Oude berichtgeving:

Vanaf september 2019 geen vieringen meer in wijkkerken

Na vele jaren van discussies, scenario's en onderzoeken heeft het parochiebestuur in maart 2018 besloten het roer rigoureus om te gooien. De H.Nicolaaskerk zal samen met het Parochieel Centrum 'De Kapelaan', hét liturgisch centrum worden van de H.Nicolaasprochie. De overige vier kerken, de Wijngaard, Doortocht, Tabor en Genesareth, zullen met ingang van september 2019 niet meer ingezet worden voor de eredienst. Ze worden gesloten of anders ingezet. Alleen in de H.Nicolaaskerk zullen er dan nog vieringen plaatsvinden. In het komend jaar zal een beroep worden gedaan op de verschillende gemeenschappen om te bekijken hoe er gezamenlijk op een andere manier in de wijken invulling gegeven kan worden aan het 'samen zinvol kerk zijn in deze moderne tijd'.

Visie op de toekomst

Onder het motto 'In beweging komen' heeft het parochiebestuur zijn visie op de toekomst en voorgenomen besluit voor deze kerksluitingen neergelegd in een extra editie van het parochieblad NicolaasNu, dat onlangs aan ca. 4.000 gezinnen in de parochie is verspreid. Zie Visie Samen werken aan onze toekomst (pdf) en ook het persbericht: H.Nicolaasparochie gooit het roer om.

Projectgroep NicolaasStraks - even voorstellen

Er is een projectgroep geformeerd 'Projectgroep NicolaasStraks' die het traject naar september 2019 zal begeleiden en diverse werkgroepen zal gaan aansturen c.q. bijstaan. Zij stellen zich hier aan u voor: Projectgroep NicolaasStraks.

Werkgroepen

Er worden diverse werkgroepen geformeerd, waar u zich voor op kunt geven. Zie ook werkgroepen.

Laatste ontwikkelingen

U kunt de laatste ontwikkelingen ook volgen via:

• Parochieblad NicolaasNu (indien u bent aangemeld, bij u thuis bezorgd)
Facebook 
Twitter