Organisatie Parochieel Centrum "De Kapelaan"

 

Oprichting Stichting voor beheer en exploitatie

Op 25 november 2014 is de 'R.K. Stichting Parochieel Centrum H.Nicolaas' in opdracht van het Parochiebestuur H.Nicolaas en onder Bisschoppelijke Machtiging van het Bisdom Rotterdam opgericht. De exploitatie van het Parochieel Centrum, zowel qua onderhoud als qua opbrengsten, is ondergebracht in deze stichting.

Een bestuurslid van het Parochiebestuur neemt op vaste basis zitting in dit Stichtingsbestuur en ook de voorzitter van het Jeugd- en Jongerenplatform neemt zitting in dit bestuur. Tussen het Parochiebestuur en het Stichtingsbestuur zijn afspraken vastgelegd over de exploitatie van dit centrum in een overeenkomst. Zo krijgen rouw- en trouwbijeenkomsten voorrang op andere activiteiten en zijn er afspraken gemaakt over parochiële en niet-parochiële activiteiten.

Beheerder

Het Parochieel Centrum wordt geleid door een beheerder, die belast is met het inplannen van groepen, activiteiten en verhuren van ruimten, waarbij rekening wordt gehouden met rouw- en trouwvieringen. Hij zal vaak als gastheer optreden en daarbij ondersteund worden door vrijwilligers.

Vragen?

Heeft u vragen aan deze stichting? Gelieve dan contact op te nemen met het Parochiebureau, waar het secretariaat is gevestigd. 

RK Stichting Parochieel Centrum H.Nicolaas
Dorpsstraat 26
2712 AL Zoetermeer
T: 079 316 30 44 (Parochiebureau)

Heeft u vragen over het huren van ruimte of wilt u een ruimte reserveren, stuurt u dan een berichtje aan:

E: agenda.parcentrum@gmail.com