Parochieel Centrum De Kapelaan

Bezoekadres: Nicolaasplein 2 (hoofdingang)


Stichting voor beheer en exploitatie

Op 25 november 2014 is de 'R.K. Stichting Parochieel Centrum H.Nicolaas' in opdracht van het Parochiebestuur H.Nicolaas en onder Bisschoppelijke Machtiging van het Bisdom Rotterdam opgericht. De exploitatie van het Parochieel Centrum, zowel qua onderhoud als qua opbrengsten, is ondergebracht in deze stichting.

Een bestuurslid van het Parochiebestuur neemt op vaste basis zitting in dit Stichtingsbestuur en ook de voorzitter van het Jeugd- en Jongerenplatform neemt zitting in dit bestuur. Tussen het Parochiebestuur en het Stichtingsbestuur zijn afspraken vastgelegd over de exploitatie van dit centrum in een overeenkomst. Zo krijgen rouw- en trouwbijeenkomsten voorrang op andere activiteiten en zijn er afspraken gemaakt over parochiële en niet-parochiële activiteiten.

De Kapelaan faciliteert activiteiten van de parochie en het Katholiek Geloofscentrum, maar verhuurt ook ruimten aan bedrijven en particulieren.

Voor meer informatie zie de website www.dekapelaan.nl

Parochiecentrum 2014.jpg

Ingang Dorpsstraat 18

dekapelaan 20180112.jpg

Hoofdingang Nicolaasplein 2