Wijkkerk Wijngaard

Locatie: Moeder Teresasingel 100

 
De Wijngaard bestaat al meer dan 25 jaar en is in Rokkeveen gebouwd, midden in de woonwijk, vlakbij de oude watertoren van Zoetermeer. De kerk wordt ook verhuurd aan de Baptisten en zodoende zijn de vieringen op zondag vaak wat later in tijdstip gepland.

In de Wijngaard is ook een Taizé werkgroep actief onder leiding van Matthé Vermeulen, die iedere maand een Taizé viering voorbereid. Zie voor nadere informatie bij Taizé.

De volgende personen zitten in het vicariaatberaad:

Vicariaatberaad 
Algemeen coördinator vacature
Penningmeester Joop Wijzenbroek
Coördinator Liturgie Toon Bentvelzen
Coördinator Pastoraat Pieter Crul
Coördinator Diaconie vacature

De Wijngaard heeft diverse vrijwilligers die allerlei activiteiten in de wijk organiseren, c.q. de vieringen verzorgen. Zo is er een ouderen- en ziekenbezoekgroep en een bloemengroep.

Ook zijn er koren, die de vieringen muzikaal omlijsten: Sonore