Wijkkerk Tabortabor.jpg

Locatie: Lijnbaan 77

 
De Taborkerk heeft haar 25 jarig jubileum in 2013 gehad.

De volgende personen zitten in het vicariaatberaad:

Vicariaatberaad 
Algemeen coördinator vacature
Penningmeester Mike van den Tillaart
Coördinator Catechese Elly ten Hoopen
Coördinator Diaconie en Pastoraat vacature

De Tabor heeft diverse vrijwilligers die allerlei activiteiten in de wijk organiseren, c.q. de vieringen verzorgen. Zo is er een ouderen- en ziekenbezoekgroep, een bloemengroep. Worden er vieringen georganiseerd in 't Seghewaert en worden er speciale ouderenvieringen georganiseerd, waarbij ouderen met een vervoersdienst opgehaald kunnen worden.

Ook zijn er koren, die de vieringen muzikaal omlijsten: Cantabor