H.Nicolaaskerkinterieur nicolaaskerk.jpg

Locatie: Dorpsstraat 24

 
De H.Nicolaaskerk heeft een rijke historie en bestond in mei 2016 zelfs 100 jaar!

De kerk, ontworpen door architect Stuyt en gebouwd en in gebruik genomen in 1916, staat in verbinding met de Pastorie op Dorpsstraat 26, waar vroeger de pastores hun woning hadden. Tegenwoordig is hier alleen het parochiebureau gevestigd, waar de teamleden hun kantoor hebben en het secretariaat van de parochie huist.

Het dak van de kerk is in 2013 gerenoveerd met hulp van Monumentenzorg en heeft een kleurrijk interieur.

Voor meer informatie over de kerk, zie onze historie: 100 jaar Nicolaaskerk.Nicolaaskerk.png

Het vicariaat Nicolaas heeft momenteel maar een kleine groep mensen, dat actief is op diverse terreinen. Voor ouderen- en ziekenbezoek wordt samengewerkt met de Vincentiusvereniging, zie Vincentiusvereniging

De volgende personen zitten in het vicariaatberaad:

Vicariaatberaad 
Algemeen coördinator vacature
Coördinator Liturgie Wendy Muller
Coördinator Diaconie en Pastoraat vacature

De Nicolaas heeft diverse kosters en misdienaars die in de vieringen meehelpen. Ook is er een bloemengroep en worden er vieringen georganiseerd in de Morgenster. Regelmatig is er een KWD en een creche beschikbaar tijdens vieringen. Voor een actueel overzicht kijk op: Vieringen

Twee koren ondersteunen de vieringen muzikaal:
Middenkoor Incanto (25-55 jaar). 
Gemengd koor St Caeciliakoor

In de H.Nicolaaskerk worden ook bijzondere evenementen in de parochie georganiseerd, zoals de jaarlijkse Startdag en in 2014 het Priesterfeest van pastor van Winkel. Maar ook met Palmzondag is er bijvoorbeeld een Passie Cantate en is met de kaarsjesavond in december de kerk geopend met muziek en koren.