Wijkkerk Genesarethgenesareth.jpg

Locatie: Monnikenbos 10


De Genesarethkerk ligt tussen het winkelcentrum in Meerzicht en diverse flatgebouwen ingesloten met een ruim parkeerterrein. Het is een modern gebouw en op 1 november 1990 in gebruik genomen. In de wijk wordt ook veel samengewerkt met de PKN (Protestantse Kerk Nederland). 

In 2014 is een wens in vervulling gegaan en zijn, door een inzamelingsactie van parochianen, diverse ramen voorzien van mooie glas in lood naar een ontwerp van Carel Bruens.

Voedselbank

Deze sfeervolle kerk is een baken in de wijk en fungeert sinds november 2004 ook als uitdeelpunt van de Voedselbank. Veel vrijwilligers van de Genesareth zijn ook actief bij dit uitdeelpunt.

Vrijwilligers

De Genesareth heeft diverse vrijwilligers die allerlei activiteiten in de wijk organiseren, c.q. vieringen verzorgen. Zo is er een ouderen- en ziekenbezoekgroep en een bloemengroep. Er worden ook vieringen georganiseerd in de Albrandswaard. Voor de muzikale omlijsting zijn er  koren actief zoals het Genesarethkoor en Magnifique.

Heeft u vragen over de Genesareth? Wilt u als vrijwilliger aan de slag? Neemt u dan contact op met Ron Vermeulen, de algemeen coördinator. Of met iemand anders van het Vicariaatberaad. De volgende personen zijn als coördinatoren aanspreekpunt voor de Genensareth.

Vicariaatberaad 

Algemeen coördinator en Liturgie Ron Vermeulen
Penningmeester en Pastoraat Jan Schuurmans
Secretaris, Communicatie NicNu Rob Vlek
Catechese en Diaconie Truus van Druten
Onderhoud gebouw en BHV Anton Wormer
Oecumene Nico Andriessen

Vesper en Stiltecentrum

In de Genesareth is er iedere dinsdagavond een Vesperviering en er is een Stiltecentrum ingericht waar u zo binnen kunt lopen op iedere zaterdagmiddag. Ook kan men op bepaalde momenten te Biecht gaan. Er wordt vanuit de Genesareth veel samen georganiseerd met de Protestante Wijkgemeente 'De Oase'. Zie voor een actueel overzicht in de Genesareth: Vieringen