doortocht.jpgWijkkerk Doortocht

Locatie: Hekbootkade 60

 
De Doortochtkerk werd als 1e wijkkerk gebouwd door onze parochie. Het is vernoemd naar de poldersloot "tocht" waaraan het gebouw is gelegen. Bij de ingebruikname van het gebouw op 14 december 1975 stond het nog midden in de polder. In december 2015 vierde zij haar 40 jarig jubileum. Zie ook 40 jaar Doortocht.

Bus 63 / Halte 2717

Sinds februari 2015 staat er aan de Busken Huethove 63 in de wijk Buytenwegh een huis voor de buurt. Dat huis heet: Bus 63. Het is een gewoon rijtjeshuis, maar het is eigenlijk meer een buurtcentrum.

Halte 2717 – voor Zorg en Zin heeft in samenwerking met o.a. Stichting Mooi deze plek opgezet. Halte 2717 is een oecumenisch initiatief van verschillende kerken in Buytenwegh, waar ook de Doortocht aan meewerkt. Het doel was om een pleisterplaats voor de buurt te creëren. Een plek waar mensen van harte welkom zijn voor stilte, gesprek, ontmoeting, waar een ieder met zijn vragen en problemen terecht kan en een luisterend oor vindt. Om toerbeurt worden er vrijwilligers ingezet. Voor meer informatie: www.halte2717.nl

Vrijwilligers

De Doortocht heeft diverse vrijwilligers die allerlei activiteiten in de wijk organiseren, c.q. vieringen verzorgen. Zo is er een ouderen- en ziekenbezoekgroep en een bloemengroep. Ook zorgcentrum Buytenhaghe wordt regelmatig bezocht. Voor de muzikale omlijsting zijn er  koren actief zoals het Doortochtkoor.

Heeft u vragen over de Doortocht? Wilt u als vrijwilliger aan de slag? Neemt u dan contact op met Fred Geldof, de algemeen coördinator. Of met iemand anders van het Vicariaatberaad. De volgende personen zijn als coördinatoren aanspreekpunt voor de Doortocht. 

Vicariaatberaad 
Algemeen coördinator Fred Geldof
Penningmeester Mies Goederaad-Wubben
Coördinator Catechese Michel Hoogendoorn
Coördinator Pastoraat Marijke Duijkers
Coördinator Diaconie  Diana van der Wansem
Coördinator Liturgie  Fons van der Linden

Iedere donderdagochtend is er ook een viering in de Doortocht. Zie voor het actuele overzicht: Vieringen