Vicariaatberaden, vicariaten of ook wel wijkkerken

 

De H.Nicolaasparochie is in de loop der jaren met de gemeente Zoetermeer meegegroeid en uitgegroeid tot een parochie met 5 kerkgebouwen. Naast de monumentale kerk, de H.Nicolaas, zijn er ook vier wijkkerken gebouwd. Iedere kerk kreeg voorheen een eigen Vicariaatbestuur, maar aan het begin van deze eeuw is dat los gelaten en zijn de besturen omgezet naar Vicariaatberaden.

In deze beraden zitten vrijwilligers, die er voor zorgen dat de wijkkerken zo veel mogelijk zelfstandig draaien met een eigen penningmeester en diverse coördinatoren. Het beleid, gesteld door het pastoraal team en het parochiebestuur, vormt het kader waarbinnen men opereert.

Iedere kerk beslaat een deel van de gemeente Zoetermeer als volgt: