Vertrouwenspersoon


De parochie hecht er waarde aan dat er iemand is waar u op terug kunt vallen, als het om persoonlijke zaken gaat. Iemand die discreet is, die u kunt vertrouwen en uw belangen kan behartigen binnen de parochie c.q. de RK Kerk. Er zijn situaties denkbaar waarbij u liever niet met iemand van het bestuur of het pastoraal team praat, maar met een onafhankelijke parochiaan. Daarom heeft de parochie een vertrouwenspersoon aangesteld.

Mevrouw Carmen Kleinrensink is uw vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via: c.kleinrensink@hnpz.nl

Heeft u vragen aan het Meldpunt Seksueel Misbruik. Kijkt u dan bij: Meldpunt