Pastoraal Team


Het Pastoraal Team bestaat uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werker. Het pastoraal team, onder leiding van pastoor Van der Bie, bepaalt jaarlijks het Pastoraal Beleid binnen de parochie in samenspraak met het parochiebestuur en verzorgt naast de vieringen, de speciale sacramenten en diverse activiteiten.

Wat is onze missie?

Aangeraakt door Gods woord elkaar en anderen tot leven brengen.

We zijn betrokken en geraakt; betrokken op elkaar in de geloofsgemeenschap. Betrokken op anderen die Christus niet of niet meer kennen en gericht op anderen die maatschappelijke hulp nodig hebben.

Geraakt door Zijn verhaal zoeken we
de mogelijkheden om mensen nabij te zijn.


Samenstelling Pastoraal Team

De leden van het team rouleren in een rooster en gaan voor in alle vieringen in de kerken. De parochie is gezegend met diverse gebedsleiders, die ook op vrijwillige basis meedraaien in dit rooster.

Soms zijn er ook stagiaires verbonden aan het team, die in de vieringen assisteren of zelfstandig een viering verzorgen. In het overzicht Vieringen kunt u terugvinden wie er voorgaat in welke kerk en op welke dag. Een en ander onder voorbehoud van wijzigingen.

Bijna alle leden van het team werken parttime voor de parochie en zijn niet alle dagen aanwezig. Indien u een afspraak wilt maken, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met het parochiebureau danwel een berichtje te sturen aan betreffend teamlid via de mail waarin u aangeeft wat uw gegevens zijn en wat uw vraag is.


Leden Pastoraal team


voorzitter, priester

pastoor J.A. van der Bie (Jaap) j.vanderbie@hnpz.nl
diaken, contactpersoon Vormsel, Jeugd na 12 jaar
diaken A.T.M. van Berkel (Ronald) r.vanberkel@hnpz.nl
pastoraal werker, contactpersoon Jeugd t/m 12 jaar
mw. P.C.M. Feijen-Redegeld (Ella)  e.feijen@hnpz.nl
stagiaires
geen   

installatieVDBIEfeb2016-14.jpgPastoor Jaap van der Bie

 

Ronald van Berkel Diaken 2018.png

 

 

 diaken Ronald van Berkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto Ella Feijen  (1).pngpastoraal werker Ella Feijen