Parochiebestuur

PB en adviseurs 20170317.jpg

Het Parochiebestuur (maart 2017) van links naar rechts: Leo de Brabander (adviseur), Peter Albers, Ineke Vooijs (adviseur), Matthé Vermeulen, Wietke van Overbeek, Jaap van der Bie, Ingeborg ter Laak


Samenstelling parochiebestuur


Het Parochiebestuur bestaat uit minimaal vijf bestuursleden en wordt voorgezeten door pastoor Van der Bie, die tevens voorzitter is van het Pastoraal Team. Het bestuur heeft enkele adviseurs, die hem bijstaan bij bepaalde onderwerpen waar nadere specialistische kennis nodig is. Alle bestuursleden en adviseurs zijn op vrijwillige basis verbonden aan de parochie en ontvangen geen vergoeding hiervoor.

Het bestuur komt ca. 10x per jaar bijeen en bepaalt in overleg met het team het beleid en de begroting van de parochie. Tevens legt het bestuur jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën aan het Bisdom Rotterdam.

Algemene vragen of stukken ten behoeve van het Parochiebestuur kunt u zenden aan: parochiebestuur@hnpz.nl.  Indien u een vraag heeft voor de vice-voorzittter, secretaris of penningmeester, dan kunt u hen ook rechtstreeks een berichtje sturen.

Leden van het parochiebestuur

voorzitter
pastoor J.A. van der Bie (Jaap) j.vanderbie@hnpz.nl
vice-voorzitter
M. Vermeulen (Matthé)  vicevoorzitter@hnpz.nl
secretaris
mw. L.H.M van Overbeek-Lamée (Wietke) secretaris@hnpz.nl
penningmeester
P.J.R. Albers (Peter) penningmeester@hnpz.nl
algemeen bestuurslid
M. Legtenberg  bestuurslid@hnpz.nl
adviseurs parochiebestuur

mw. I.C. Vooijs-Van der Niet (Ineke)

Personele en Vrijwilligerszaken
L.N.G. de Brabander (Leo) Bouwzaken