Het Doortochtkoor


Het gemengd koor in de Doortocht is gelijknamig aan de kerk en heet het Doortochtkoor. Het koor bestaat al sinds de bouw van de Doortocht in 1975.

Het koor heeft als doel om tenminste 14 keer per jaar meerstemmige muziek te verzorgen in een viering. Wanneer er geen koor en geen cantor beschikbaar is voor het opluisteren van een viering treedt een wisselende groep leden uit het Doortochtkoor op als Cantorgroep ter ondersteuning van de samenzang met de geloofsgemeenschap in de kerk. De Cantorgroep wordt daarbij aangevuld met enkele zangers, die niet in het Doortochtkoor zelf meezingen.

Op verzoek kan het koor ook zingen bij bijzondere vieringen zoals jubilea, vieringen van de KBOZ, ziekenzalving, oecumenische vieringen e.d.

Koorbestuur

Het Doortochtkoor is een vereniging zonder statuten en hanteert een reglement, die de onderlinge verhoudingen van de leden regelt. De voorzitter (Lies van Gend) en de secretaris (Jeanet van der Linden) vertegenwoordigen het koor en zijn de contactpersonen. De artistieke leiding berust bij dirigent Harrie Hermans en pianiste Christine Hermans.

Waar is de repetitie?

Doortocht, Hekbootkade 60

Wanneer wordt er gerepeteerd?

Iedere dinsdag van 20.00 – 22.00 uur 

Hoe kan ik me aanmelden?

Willt u meer informatie, een keertje komen kijken of aanmelden, stuurt u dan een berichtje aan ajmvdlinden@live.nl  of bel met 079 351 29 97.

foto Doortochtkoor2.JPG