Gemengd koor Cantabor


Het gemengd koor Cantabor is opgericht in 1996. Momenteel bestaat het koor uit 26 leden; sopranen, alten, tenoren en bassen. Cantabor staat onder leiding van dirigente Ria Köhne, met aan het orgel Ton Köhne.

Het doel van het koor is de muzikale ondersteuning van de liturgie op één vaste zondag in de maand  en op Hoogtijdagen, in principe in de Tabor

Het lijkt een goede gewoonte te worden om rond de Kerstdagen in verpleeg-of verzorgingshuizen een kerstviering muzikaal te omlijsten. Tevens verleent Cantabor haar medewerking aan Parochieconcerten.

Het koor zingt meerstemmige kerkmuziek, zowel in het Nederlands als in het Latijn. De muziekkeuze is zeer divers. Er worden werken gezongen van o.a Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal/A. Oomen, Engelse Hymnes of muziek met een eigen bewerking. De muziek wordt aan de leden beschikbaar gesteld.

Tijdens de repetities op donderdagavond is er altijd een korte pauze voor een kopje koffie of thee en om even bij te praten. Ook wordt er met enige regelmaat een gezellig samenzijn georganiseerd.

Cantabor kan nog leden gebruiken. U bent altijd van harte welkom om een repetitie bij te wonen.

Waar is de repetitie?

Tabor

Wanneer wordt er gerepeteerd?

Iedere donderdag van 20.00 – 22.00 uur 

Wie is de dirigent?

Mw. R. Köhne (Ria) is de dirigent. Haar man (Ton Köhne) is organist.  

Wat kost het?

Het koorlidmaatschap is gratis. Maar de leden betalen een klein bedrag per maand, bedoeld als "lief-en-leed-pot" en om met enige regelmaat een gezellig samenzijn van te organiseren.

Hoe kan ik me aanmelden?

Willt u meer informatie, een keertje komen kijken of aanmelden, stuurt u dan een berichtje aan de dirigente: ahkohne@ziggo.nl.

foto cantabor.jpg
Cantabor