St. Caeciliakoor


Het St. Caeciliakoor is het gemengd koor van de Nicolaaskerk en heeft sinds kort weer een nieuwe dirigent/organist. Het koor verzorgt de muzikale omlijsting bij reguliere vieringen en bij Hoogtijdagen in de Nicolaaskerk. Kijk hier voor een actueel overzicht van de Vieringen.

Voor vragen of aanmelding

Gelieve voor vragen contact op te nemen met de secretaris van het koor, de heer J.A.A. Eijkmans

  • T.: 079 361 81 98,
  • E: fameijkmans@kpnmail.nl