Katholiek Geloofscentrum H.Nicolaasparochie


In september 2018 is het Katholiek Geloofscentrum van de H.Nicolaasparochie van start gegaan met een speciaal programma aan activiteiten rond geloof, ethiek en catechese. Het doel is bijeenkomsten en activiteiten te organiseren om elkaar te ontmoeten en te verbinden middels de zaken die ons gezamenlijk raken. 

In het programma komen thema's aan bod, die ons leven raken en geloofsvragen stellen. Zo zal in 2019 opnieuw de alfa-cursus van start gaan. Ook onderwerpen waar geloof en kunst elkaar ontmoeten komen aan bod. Katholieke thema's als de weg van Maria, symbolen in de christelijke traditie, Witte Donderdag en leven met de psalmen zullen worden vormgegeven en een deel gaat in september 2018 van start.

Voor jongvolwassenen zijn er speciale Youcat leeravonden en voor diverse doelgroepen Bijbelgeloofsgesprekken. Een film, een spiritueel boek samen lezen of praten over je ervaringen van een bedevaart naar Santiago de Compostella, allemaal activiteiten die aan bod kunnen komen.

Wat raakt, Verbindt!

Wat ons raakt en verbindt, daar hebben we elkaar voor nodig, daar mogen we elkaar ontmoeten.

Het programma van het Katholiek Geloofscentrum vindt u in de Activiteitenagenda van deze website. Alle activiteiten vinden plaats in het Parochieel Centrum 'De Kapelaan', Nicolaasplein 2 in Zoetermeer.

Per activiteit kunt u zich aanmelden via geloofscentrum@hnpz.nl.

Eventuele vragen over dit initiatief kunt u richten aan pastor Ella Feijen, via e.feijen@hnpz.nl.

logo KGC def.png