Hoe is de parochie georganiseerd?


De H. Nicolaasparochie Zoetermeer is een grote parochie met ongeveer 22.000 ingeschreven katholieken waarvan ca. 5.000 frequent in contact staan met de parochie. Er zijn vijf kerkgebouwen in Zoetermeer, die bij onze parochie horen, te weten de Wijngaard, Genesareth, Tabor, Doortocht en de H.Nicolaaskerk in de Dorpsstraat. Naast de Nicolaaskerk zijn tevens het Parochiebureau en het Parochieel Centrum gevestigd.

De parochie heeft één pastoraal Team, één Parochiebestuur en één secretariaat. Ze zijn ondergebracht in het Parochiebureau, het kantoor van onze Parochie.

Het secretariaat wordt bemand door gastvrouwen en –heren.  Deze vrijwilligers zijn de vraagbaak voor onze Parochie. Zij houden ook de ledenadministratie bij en verzorgen het drukwerk voor de hele parochie.

Op iedere kerklocatie is een beraad met een algemeen coördinator, een penningmeester en  leden die zich bezighouden met het aandachtsveld liturgie, diaconie, catechese, pastoraat en gebouwenbeheer/logistiek.