'Bakken voor elkaar' op Startdag 2017

persbericht


Op zondag 10 september a.s. zal pastoor Jaap van der Bie samen met het gehele pastorale team om 10.30 uur voorgaan in de H.Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24, voor de jaarlijkse Startviering. Aan deze gezamenlijke feestelijke viering werken lectoren, misdienaars en koorleden uit de wijkkerken mee. Voor een Kinderwoorddienst en crèche wordt ook gezorgd. De andere katholieke kerken (Wijngaard, Doortocht, Tabor en Genesareth) zijn die dag gesloten.

'Komt voor de bakker'

Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn met koffie/thee in Parochieel Centrum "De Kapelaan", Nicolaasplein 2. Normaliter zijn er broodjes, maar dit keer worden alle parochianen uitgenodigd om voor elkaar te bakken. Onder het motto 'Komt voor de bakker' zorgen we vóór elkaar en genieten we mét elkaar op deze Startdag. Alle (eigengebakken) koeken, cakes of taarten kunnen voorafgaand aan de eucharistieviering afgegeven worden bij "De Kapelaan". Zie ook onze eerdere oproep: Taartenbakkers gezocht Startdag

We gaan ervan uit dat er voor iedereen genoeg is. Alle baksels, die over blijven, krijgen een goede bestemming. Ze zullen worden uitgedeeld in de ons omringende verzorgingstehuizen, zoals de Morgenster en Buytenhaghe, waar wij regelmatig vieringen verzorgen.

Ook meevieren? Het koor Cantabor uit de Taborkerk, onder leiding van Karina Markova, heeft voor de gelegenheid een projectkoor gevormd en zal voor de muzikale omlijsting zorgen. Iedereen is van harte welkom!


Update Startdag: Giften voor Buytenhaghe en dakloze moeders


De Startdagviering op 10 september jl. was erg geslaagd en de werkgroep was blij verrast met de vele baksels die zijn afgegeven voor bij de koffie. Diezelfde dag zijn er nog diverse koeken afgeleverd bij WelThuis Buytenhaghe voor de bewoners en het personeel aldaar. 

Tijdens de viering zijn ook diverse gaven door de wijkkerken gegeven, die ook snel naar Rotterdam zijn gebracht. Deze gaven (manden vol groente en fruit) waren bestemd voor de zusters van Moeder Theresa. De zusters koken iedere dag een maaltijd voor moeders en kinderen, die dakloos zijn. Niet in woorden, maar in daden van barmhartigheid getuigen zij dat God door ieder van ons van de wereld houdt. De gaven werden dankbaar in ontvangst en direct in gebruik genomen.

Binnenkort volgen enkele foto's van de Startdag.

taart.png

dank zrs Theresa rdam.png

Klik de foto van het briefje aan om het duidelijker te lezen.