Renata Koot nieuwe vertrouwenspersoon

persbericht


Zoals bekend heeft het Parochiebestuur in gezamenlijkheid met het Pastoraal Team de intentie uitgesproken en de verantwoordelijkheid genomen om binnen de Parochie preventief bezig te zijn als het gaat om Seksueel Grensoverschrijdend gedrag en middels beleid/activiteiten te zorgen dat de kans hierop zo klein mogelijk is. Na o.a. het opstellen en implementeren van een Gedragscode in 2012 is in samenhang hiermee een vertrouwenspersoon aangesteld.

Mevrouw Carmen Kleinrensink heeft zich in de afgelopen jaren nauwgezet van deze taak gekweten en daar zijn wij haar dankbaar voor. In verband met haar verhuizing heeft Carmen deze taak nu neergelegd. Wij zijn blij dat wij in Renata Koot een goede opvolgster hebben gevonden en zij is per heden, december 2018 van start gegaan.

De vertrouwenspersoon is te benaderen voor alle items die staan genoemd in de gedragscode van de parochie. Zie ook voor meer informatie en haar emailadres Vertrouwenspersoon.

Wij wensen Renata heel veel succes en danken Carmen voor haar rol in de afgelopen jaren.

Renata Koot.png

Renata Koot, vertrouwenspersoon