Pastor Hans van Winkel overleden

Persbericht


Met verdriet maar dankbaar voor zijn bijdrage aan onze parochie, delen wij mee, dat Pastor Hans van Winkel op 29 mei 2018 op 81-jarige leeftijd is overleden. Pastor Van Winkel is op 75 jarige leeftijd in 2012 met emeritaat gegaan, maar was nog steeds actief als vrijwillig pastor in de parochie tot september 2015. Het jaar waarin hij afscheid nam en verhuisde naar Voorhout. Afgelopen zondag heeft hij de laatste sacramenten mogen ontvangen.

Pastor Hans van Winkel werd in de oude kathedraal in Rotterdam op 23 mei 1964 tot priester gewijd. Zijn loopbaan kende veel parochies, maar de Nicolaasparochie was zijn laatste. In 2014 was hij vijftig jaar priester en dit werd groots gevierd in de H.Nicolaaskerk op Hemelvaartsdag, 29 mei, precies 4 jaar geleden. Hij was zeer geliefd binnen de parochie. Wij zullen hem gedenken als een priester, die werkelijk een ''herder'' was voor zovele mensen. Een mens met een groot hart.

De uitvaart zal plaatsvinden in de H.Nicolaaskerk, op dinsdag 5 juni om 11 uur. De bisschop van Rotterdam mgr. Van den Hende zal voorgaan en pastor Huub Flohr en pastoor Jaap van der Bie zullen concelebreren. Daarna is er een condoleance in De Kapelaan. Pastor Van Winkel zal in besloten kring ter aarde worden besteld in Den Haag. Een ieder is welkom om de uitvaart bij te wonen.

 


Uitvaart druk bezocht

 

Een mooie en dankbare viering was de uitvaart van onze geliefde pastor Van Winkel op 5 juni jl. Veel mensen hebben afscheid genomen in de H.Nicolaaskerk, waar Mng. Van den Hende voorging. Wij danken iedereen die hier bij betrokken was en dit mede mogelijk heeft gemaakt. 

Uitvaart V Winkel 05062018.jpg uitvaart V Winkel 05062018.png

Pastor Van Winkel.jpg

Priesterfeest HvW 2014_09.jpg  Priesterfeest HvW 2014_07.jpg

 

Meer informatie over pastor Van Winkel:


Pastor Van Winkel 50jr priester

Bericht Bisdom Rotterdam