Pastor-diaken Walther Burgering vertrekt

persbericht


Jarenlang was pastor-diaken Walther Burgering het boegbeeld van het jongerenpastoraat en het Nicolaasproject Oosterheem binnen de H.Nicolaasparochie. Op zijn wijdingsdatum, 21 november 2009, kwam hij parttime in dienst bij de H.Nicolaasparochie en al snel werd hij de jongerenpastor genoemd. Helaas gaat hij onze parochie verlaten.

Jongeren en diaconie

Hij begeleidde diverse jongerengroepen zoals Njoy (v/h Rock Solid), M25, het vormselproject, de WereldJongerenDagen groep en de wat oudere jongeren bij RK jongerenvereniging WESP. Hij organiseerde de eerste Startdag(viering) in 2014 en het eerste -inmiddels traditionele - jaarlijkse jeugd- en jongerenfeest. Als diaken was hij ook het aanspreekpunt voor tal van diaconale activiteiten binnen de parochie zoals de contacten met de Voedselbank. Maar ook zijn dierenzegeningen op 4 oktober en zijn lezingen over de Heilige Nicolaas in relatie tot het Sinterklaasfeest zijn alom bekend.

Nicolaasproject Oosterheem

Een van zijn belangrijkste wapenfeiten is het Nicolaasproject Oosterheem. De parochie wilde 'als kerk' aanwezig zijn in een nieuwbouwwijk zonder kerk. Pastor Burgering heeft dit bijzonder project opgezet, waarmee hij zorgde voor verbintenis en ontmoeting in een wijk in ontwikkeling en waarmee hij de eenzaamheid voor velen probeerde te bestrijden. Dit project mag succesvol genoemd worden, want na ca 6 jaar draaien er nog steeds enkele belangrijke activiteiten zoals de 2-wekelijkse koffietent, de maandelijkse Zuid-Amerikaanse maaltijden en het project maatje-voor-een-praatje. Bij alle activiteiten wordt  nauw samengewerkt met anderen zoals Perron28 en veel vrijwilligers. 

In goed overleg heeft nu de Bisschop van het Bisdom Rotterdam besloten hem een pastorale opdracht te geven in de parochiefederatie St.Franciscus tussen duin en tuin (Naaldwijk e.o.) met ingang van 1 april 2018. Naast parochiepastor blijft hij werkzaam als studentenpastor in Leiden, waar hij enige jaren geleden gestart is. Zie ook de brief van het Bisdom: Brief CW Burgering(PDF).

Afscheidsviering en receptie

Omdat  pastor Burgering een sabbatperiode ingaat, is hij in feite vanaf januari 2018 niet meer inzetbaar in de Nicolaasparochie. Hoewel voor voortgang is gezorgd en hij de basis heeft gelegd voor het jongerenpastoraat, zullen wij hem met zijn markante persoonlijkheid gaan missen. 

Het parochiebestuur biedt hem daarom een afscheidsviering aan op zaterdag 6 januari, 19.00 uur in de Nicolaaskerk. Het jongerenkoor Praise zal de zang verzorgen en pastor Walther Burgering zelf de dialoogpreek.Na afloop is er een receptie met jongerenfeest in de Kapelaan aan het Nicolaasplein 2 te Zoetermeer. U bent van harte welkom

 

walther burgering.jpg

foto: Ron Jenner